Tuesday, June 28, 2016

आपल्या काळजाच्या लेखणीने गजलला नवे पैलू पाडणा-या श्रेष्ठ गजलकार बशीर बद्र यांची गजल "कविता मना-मनातली"च्या रसिकांसाठी...
--- प्रा. गीतेश गजानन शिंदे
(ठाणे)

# Bashir Badra - Inn Ankhose @ Kavita Mana Manatali

2 comments: