Wednesday, September 14, 2016

बघता बघता बाप्पाच्या निरोपाचा क्षण आला. आज संध्याकाळी ’पुढल्या वर्षी लवकर या..’ च्या जयघोषात विसर्जनाच्या मोठ्या मिरवणूका निघतील. काहीजण जाता-जाताही पायावर डोकं ठेवून काहीतरी मागून घेतील. पण अशाश्वत गोष्टींपेक्षा शाश्वत गोष्टी बाप्पाकडे मागितल्या तर ? अशीच पार्थना केलीय कविवर्य अशोक कोतवाल यांनी त्यांच्या या प्रस्तुत कवितेतून. हे सृजनाचे दान या बुध्दीदात्याने, कलासक्ताने सा-यांच्याच पदरात घालावे अशी प्रार्थना करून बाप्पाला या वर्षासाठी भक्तीभावाने सप्रेम निरोप देऊयात...
--- प्रा. गीतेश गजानन शिंदे
(ठाणे)


No comments:

Post a Comment