Wednesday, August 3, 2016

निसर्गाच्या रुद्रावतारापुढे माणूस हा किती थिटा आहे हे आज पुन्हा सिध्द झाले. अर्थात यात चूक मानवाचीच आहे कारण आपल्याला भरभरून देणा-या निसर्गाला गृहित धरण्याचे आणि ओरबाडण्याचे काम आपण सर्वच करत असतो. या दुर्घटनेमुळे माळीण गावच्या घटनेची आठवण मात्र झाली. त्यावेळी कवी अशोक बागवे यांनी माळीणच्या दुर्घटनेवर लिहिलेली कविता पुन्हा सादर करताना अत्यंत खेद होत आहे.

No comments:

Post a Comment