Monday, March 23, 2015

आज शहिद दिवस... भगतसिंग, राजगुरु आणि सुखदेव यांच्या वीर मरण पुढच्या पिढ्यांच्याही लक्षात राहिल. परंतु सीमेवर असे अनेक जवान शहिद होतात ज्यांची नाव आपल्याला माहितही नसतात. अशाच अनाम विरांना "कविता मना-मनातली"ची काव्यवंदना!!

No comments:

Post a Comment