Tuesday, March 24, 2015

महाराष्ट्र टाईम्स या आघाडीच्या वृत्तपत्रात "निमित्तमात्र" या माझ्या कवितासंग्रहाचे योगिनी राऊळ यांनी केलेले परिक्षण आले आहे. आजच्या काळाची कविता असं शीर्षक देऊन मटाने कवितासंग्रहाचा गौरवच केला आहे त्याबद्दल संपादकांचे मन:पूर्वक आभार!

No comments:

Post a Comment