Monday, March 30, 2015

"निमित्तमात्र" या माझ्या कवितासंग्रहाचं कवी विराज चव्हाण यांनी महासागर वृत्तपत्रासाठी केलेलं परिक्षण... कवितासंग्रहाची दखल घेतल्याबद्दल ’महासागर’च्या संपादकांचे मन:पूर्वक आभार!

No comments:

Post a Comment