Sunday, May 17, 2015

आईवर किती विविधतेने लिहिलं गेलंय... आणि कितिही लिहिलं तरी कमीच वाटतं... आई आणि मुलगी यामधील हळुवार संवाद कवी संजय चौधरी यांनी किती सहजतेने मांडलाय... कविता तुमच्या ह्रद्यापर्यंत पोहचल्यास "कविता मना-मनातली" ब्लॉग फॉलो आणि शेअर करायला विसरू नका दोस्तांनो...
[ Sanjay Chaudhary - Poet - Kavita Mana Manatali ]


No comments:

Post a Comment