Saturday, June 6, 2015

काल जागतिक पर्यावरण दिन होता. इतक्या मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड सुरु आहे की एक दिवस पर्यावरण होतं असं म्हणायची वेळ येईल आणि कदाचित "झाडांची फोटोबायोग्राफी" प्रसिध्द करावी लागेल...
[ Geetesh Shinde - Poet - Kavita Mana Manatali ]


No comments:

Post a Comment