Sunday, June 7, 2015

संवाद-विसंवादाची कविता

’मी मराठी’ या वृत्तपत्रातील सप्तमी पुरवणीत आज "निमित्तमात्र" या माझ्या कवितासंग्रहाचे आलेले परिक्षण...

संवाद-विसंवादाची कविता

No comments:

Post a Comment