Thursday, July 30, 2015

गुरुर्ब्रम्हागुरुर्विष्णु! गुरुर्देवो महेश्वरा!! 
गुरु :साक्षात् परब्रम्ह! तस्मै श्री गुरुवे नम !!
गुरुपौर्णिमेच्या शुभेच्छा या निर्मळ काव्यातून देवूयात ज्यात श्री.भक्तराज महाराजांनी स्वामींची महति वर्णिली आहे... "कविता मना-मनातली" पेज लाईक आणि शेअर करून गुरुपौर्णिमेच्या शुभेच्छा द्यायला विसरू नका मित्रांनो...


No comments:

Post a Comment